Editorials
 From Press
 Public Opinions
 NewsRound up
 Meetings
 Interviews
 Flashs
 Survey
 Forum
 Smiling news
 Contact us

 

Editorials

Public Opinion

Tabratt ?ubrubru? diFaceBook. :
Attan  ɣur-wen tebratt  taliktrunit  i  d-i dḥan iḍelli di “facebook” sɣur yiwen umdakkel  aqdim :
Azul a yaḥbib, Ferḥeɣ mi k-id-ufiɣ deg aẓẓetta tissist n lnternet , mi walaɣ isem-ik akk d  wudem-ik, mmektaɣ-d lakul n  tuddert n lḥif akk d wedrar n nnif i yessurugen tayri deg wasif. Tira inu ass-aki, akken ak-d-inniɣ belli aqli-yi dakki gar-awen di Muntryal (Montr?al), di tezniqt n  Saint-michel mačči d tarumit i d-tebεaɣ am zzman-iw, tura d amɣar, tayri-w temmut, rriɣ-as timdlin  akken i tent-terram fell-i.
Ẓyara-w tawezlant i sidi-Micel, mačči d tabratt  a idebbiɣ i tmirett am useggas i?eddan, asmi  yeggegeg lemleḥ, i nɣil a d-iban asseḥ , asmi i nesla i Marcel inṭeq-d  s tmaziɣt, neẓra tafsut di yennayer. Lamaεni nufa-d talwiḥt tεelleq nekkkni s Imaziɣen umuṛedj, mi tewweḍ s ajmam tenɣel, akka i tḍerru d bab  n nniya i  iḍemεen tagmat deg muḍan, wid-ak i yettrebbin tismin tid-ak  i yexlan  tuddrin, a ddin uqabac, εuzgeɣ, ddreɣleɣ,  mi ẓriɣ taqbaylit  teqqel d ayla nsen. [Aksel At-Ḥarb] Date : 2010-11-21 12:56:00TIWГNI N UNẒUL UGMIḌ N WAYAWEN N UMUSSU N INELMADEN IMAZIГEN :

Mnaggaren igensasen  n  wayawen n Umussu n Inelmaden Imaziɤen n : Rric ? Tizi n Imenayen - Tinɤir ( ala ddin alyyubi) g Imetɤren ass n 15 Nuwanbir 2009 . art umrara n wawal ɤef waddad n Umussu n Inelmaden Imaziɤen agensu n tesnawiyin g unul ugmi d timukrisin nna ireẓẓan anyuddu n uɤnas amaziɤ jaj-nnsent . Usin igensasen-a taɤtest nwad skkren yiwet tweɤni ittiliɤef wakal n umrara n wawal af ad tettusers tseratijit n twuri tamaynut d twizi g umrara n ineɤmisen d tigiwin[MCA] Date : 2009-11-18 19:56:00Taymunt n Usmar n Ugraw Aεerman Amaziγ :

Aytma imeγnasen,
Meklli tssenem, yiwt tassast tekka xef qa ifnuzen n umussu adelsan Amaziγ, aya idda d zey tismunnad n tusnawngimt n teεrabt idda d allu zey tasertit n uzeγuzer d iwd d usnuyu faγ qa maygan Amaziγ
g uswir n tusnawal neγd g uswir agrawadamsan d usrtan
tadamelt i uya, niw γer yiwn umsawal irγan nger imeγnasn akk
ʷ manida, imecinna nga afad ad nsinimil yiwn ugraw aεerman Amaziγ ema ad nsemceteg amussu nneγ Amaziγ

[Aghilas] Date : 2009-08-19 11:12:00Meetings

?Tam isggasn x tudret n usinag agldan n tussna tamazixt ?: Abrid , imasen , isnflal? :
Date : 2010-05-12 21:25:00? mraw n isggwasn n ayrubik d lfitniss gh lmghrib ? ass n 09/05/2009, :
[Selma BENNANI] Date : 2009-05-11 14:24:00Tiwγni n ayt γi γ uc : art tmezgunin nna iskr udabu abεtiy i inkraf isrtan n tmntilt tamaziγt g ; imtγrn amknas agadir d warzazat , d fir amzdy n ismuttuyn i tizi n usra ḍ . Ar ttbrrah twγni n ayt γiγuc mas tra ad tdru d ayt uxam n inkraf , ibddi n usmumy nna s γran s imi n ubrlaman ass n 14/02/2008,2959 g 15h ; d dat tnzzafut n listinaf ass n 18/02/2009 ;2959 ar nqqar i twngimin akk 0 idrn ad nn ilin s ugudiy afad nsuγuy ad irzm udabu iynkaf istan n tsnakta tamazight s usdrf .
[MCA] Date : 2009-02-13 10:10:00News Round Up

From the press

communiqu?/asiwd :
une nouvelle revue amazigh au chemin de se publier pour le but d'enrichir la presse amazigh
Date : 2009-02-13 10:10:00Interviews

Sondage

 

Headquarters : Amazigh World, North America, North Africa

  amazighworld.am@gmail.com

Copyright 2002  Amazigh World. All rights reserved.