English
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabrat n baba-k amazigh

 

Eg ed amezzgh nek a memmi ad ak sawlegh f wattn-ad gh Iligh, keyyi Ili sul dar amezzgh issefliden i yils-ad ghuri. Ass Ili ran iromiyen ad iyi gen gh temara- yad gh Iligh, usigh ed Ibard zugegh gh idraren dan d ussan, utegh s ujenwi ffin idammen ar issa wakal. Aragh Isekkllen n tlelli s idammen n tasa new, af ad ten tzr ttt nnek ad tissant is tt in kkigh ligh atig. Ass-ad ikerwan zund nekki d ihray necca takat, yiri gigi Ihl ad gagh azenzm ils inu dderen ukan. Tigira uzmez ay-ad is ed iqqan ad allegh, negh ad ddemegh akal sul dari tadawsa ma yeqqazen azkka igh iyi t sul hdn izerfan, negh ad fellak smummigh keyi Ili sul irzzmen imi nnek tinit baba d yimmi. Hayagh gh udrar nemun i tmara d ussan, ixleqagh Rebbi gaddagh iligh azawar n kiwan, illa iyi gh tiddi d lqel ula sul afus. iseggwasen a wkan nsiggil asafar iqqur, rmigh atbib rmigh a wkan nessagh awal.

Usigh k a yewi ssemghuregh k melegh ak ils inu, melegh ak timitar n fad, ass-ad gh tegherit tessent ils n telghut (information) ur sul tgit gh izenzm. Nnan, tinnit ula kiy "Ifahim kiyyin, azenzm nekkin". Azgal (faute) winu nekki Ili yegan amazigh, acku ur iqqan ad ig win ils n telghut Ili ur igin tamazight. Tabrat igh ra tt aragh igagh ugharas ann asawen, a ttlb n tmezgida netta a nessutur kullu gh udewwar, netta k ad gigh igan argaz axatar, ur akw ikrez, ur imger, ur yusi imrigen (armes), ur irur willi yran amur-ad gh Iligh, is ka dars tella tsarut n wwal. Is ed wanna yessenn tarabt iga xalis n tmessunt (science), imma wanna kem a tamazight issenn iga xalis n usgemmay (alphabtisation). Iga zund uccen gh tuzzmt n midden in gh illa ar kem issental, 20 useggwas k-ad sul iqqaman segh 50 Ili s nnan "iwatniyen" teqqadda ten, ad gis nghen awal n uccanen. Acku netni ad igan tasiweght (obstacle) n umeyi (mythe) n tmunt tarabt,

Iwatniyen ur d willi fkanin idammen ar issa wakalf, negh willi usinin Imrigen zugen dan d ussan ; gan willi usinin leqlem igh yad dusen i tfelwin fkin aghaws (plan) n uhttu (modle) Ili ra ed nedfur ass nna ifaw Ihl. Gh ass-ad ifaw Ihl, hayagh nega gh mek Ili ran, iseggwasen ay-ad bedda nella gh isiwan isekni nnagh annrar ad sar ur irh igellin balan. Nitni Ilan bedda f uzreg n wawal aqdim ur isbeddad uzemz ula tilawt (ralit). Ad ed ukan yakwi gh its kra gh medden, nnan as dagh tts han idawen sin willi k-ad sul illan . Amezwaru   limperyaliya d udayen, willi ur irin ajeddig nnegh ad ilh amud , wis sin gant ayt uzerf amazigh han r-ad xlun uggug n tmunt r-ad ffin aman.., Nekkin a memmi waxxa ligh takwmamt r-ad asen raregh i wawal ; max allig iga uzref amazigh adaw n tmunt ? Is max allig iga nettan azerf negh is Iligh iga amazigh ?. Acku nekki ghemk Ili ssnegh tamunt ar ttili igh kullu Ilan izerfan n medden; zr gh umedya Ssuvyat awal-ad is iffugh. Imma f Limperyaliya d udayen

han timitar Ilant. Anna ylan ixef issen mayd qqisegh. Key a lqel a mmi nella ger ifassen, ffugh ed itts axatar a wad ittagemen s isekni yaman. Hat nitni mmaghen f tmizar nnsen ad nmalant. Afulki is agh t ran negh uhu? Ur-d wad ar ad ig agnu (problme) nnagh ameqran. Ur agh gin algamu ula kkwemen agh tigusin, taberrawt (bombardement) n Japun skeren tt awa marikanf maca nettini ur tt fekin i umett d usmummi ar kem skaren a tawuri s awal. Gan abekkas igh inna imikk ar iskar ugar a Ilig tega "Japun" azemz-ad tayyd, ar tekkat marikan gh tesga Ili s ttinin is rsn, idus fellas wawal n walli yas innan "uccen da ygan uccen da tt ineqqa yasi tt, imma walli t ur igin, igh tt yad ingha ad as issutul".

 Iggut wawal a ywi igh akw righ ad ak ten mlegh ass-ad, amnad (opinion) inew nnigh t ur ak nnigh asi t. Aters-ad n iggi n tasa new, ka agh ed idhn ad sawlegh ass-ad, imma ur akw idrus gh-ad agh ijran sul nfiss ukan, tillas- ad ed nekka d ugharas n tiyd a yad gh nella. Maca ssirmegh ad tekkest mayd iyi yemrin g Ixatr, ad iyi sul ur ttasin medden zud afran, n temzin nrh k a yakal, negh a i yi sghalen tiddi asin i yi latr, ad i yi sul ur ig ils win meddn af ad beddregh timitar n fad, a tissant mani gh ibga uggug n tmurt nnegh a ylli gh a ur iqqway aman.

 Amezmiz 05.6.95

Mohamed ELOUAZGUITI

 

Headquarters : Amazigh World  ( Amadal Amazigh), North America, North Africa

amazighworld@gmail.com

Copyright 2002  Amazigh World.  All rights reserved.