English
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

Hmad u Hacem (PoŤte des Ait Atta)


1. Nga lebxur i wleghwm uhezza hengi
Ma k isellan a ljawi meqqar-t gigh
2. Cuf i Rbbi d ihdan aleghwm ad ggann
Uma netta ma s di yettadern i hengi
3. Ur da yettasi wleghwm aggwa s ibeddi
Ad iketm idarren a ccix iwejd -as
4. Ufighed yan urbi‚ idul i wet‚ir
Da demme‚n ad as gern aggwa s ibeddi
5. A ddunit ahuder n wassif ay tgid
Aghulen isakaten gan imedwan
6. A ddunit asawn axatar ay' tgid
Ad iwehl unna ynin iwehl urejliy
7. Wa tqeyet a tixsi uccen s a‚lbun
Tennas ad agh ifk ttisa‚ ugheddar
8. Twajebt a yuccen : innak ur as nbad
Iwa id lmeghlub win mulana ayd gan
9. Unna yerran i‚fu ddunit ur tdum
Hat da tesnuy ar tesdar a yima‚dar
10. A yizem taghult ssifa n u‚jliy
Ur da tessuwut lebhaym ma' yejran
11. Nek ag' sghan izem nghal is a‚jliy
Ar as ttinigh haw azegr ur t gin .
12. Awa mimek as tgid i wghilas a bulehbul
Wa yallig tgid ssluk i Mettec injeda
13. Hat tu‚r titi wghilas a yanegmar
Hat meg ur igi lasyan imen‚ uberbac
14. Akw ur tgit igdi at tegt aberbac
Hat amerjan ixmejen ukan ay'tgit
15. Iwa wer da tteddugh ard isinegh ma' yejran
Alaheqqac zzman iga y agheddar
16. Tbeddel tassa‚t zzman ig' aghddar
Aghulen ifullusen da ttedun ggid
17. Ayd ak t iqqisen a yauf at tezwut
Tin sin m‚ahadenin ar ttemmeghdaren
18. Zzin d' wasif lemtal nnes ayd gan
Wanna yettuttin g lmujjat ur ibad
19. Amm uheclaf ihrey wasif ayd gigh
Kkant ghifi lmujjat n wa'yd -righ
20. Andak a yul inw d wanecti n lehbal
Ku yass isaraten ammi gigh amejnun
21.Titi n zzin amm titi nnun a lejnun
Adu wer t annaygh ul inw da ttebbin
22. Isafer wul inw iman d wa'yd-righ
Dinna yekka kkix t waxxa wetgh aghujdim
23. Mer da bettun ayt ddunit anezwum
Ur sar ttili tghufi ghur awd yan
24. Gigh amm tgujilt nwalef tireggam
Waxxa yewta, awd s ubariq nsebr as
25. Nnaqqegh d wul inw ad isers i lehwa
Gwedgh ad ttumumegh ammi yehma wegris
26. Han tamessumant izil unna t igan
Adday ngl yama nek idek nemmezga
27. Cuf i wesmun iwten ghifi taqebbat
Ari yettini nra-k iffeghd ighedr i
28. Unna s ur ighiyn i ka ur t ittegga
Ad ur ten i gin tughul at-ti tegraz
29. Unna yettinin ka yughul ur t gin
Ad ikkes tamart isilu-d i wedeal
30. Mer da ttegga tayri yudem d i‚dban
Ad idehr unna g tella titi n zzin
31. Ur awn samihegh a ccabab agheddar
Ar i tesnirizt ssabi ayd gigh
32. Yak ay'nna k ijran aya di yejran
Hak ‚wd yan irdan ad isal g wayed
33. Mer as nnigh i yselli ta di yejran
Ad ifesy amm ugris ad ig imedwan
34. Qweddemgh ak en Rbbi a wa'yd-righ
Is ak tga tayri ay' nna'gh tga
35. Sidi Rbbi qessmen ghifi wa'yd -righ
Ad asigh aggwa nnes ula ma-mi t zrigh.

Collectťs et transcrits par : Mohs Moukhlis Hamid lihi

Headquarters : Amazigh World  ( Amadal Amazigh), North America, North Africa

amazighworld@gmail.com

Copyright 2002  Amazigh World.  All rights reserved.